Вести
  • Постављени су резултати поправног колоквијума из предмета „Транспортни уређаји“ одржаног 25.05.2022. Резултате можете погледати овде. [НОВО]

  • Постављени су резултати III колоквијума из предмета „Транспортни уређаји“ одржаног 17.05.2022. Резултате можете погледати овде. [НОВО]

  • Постављени су резултати II колоквијума из предмета „Транспортни уређаји“ одржаног 24.04.2022. Резултате можете погледати овде. [НОВО]

  • Катедра за механизацију - Наставна активност за XIII недељу наставе - датум објаве 03.05.2020. | Поштоване колегинице и колеге, У наставку вести дат је распоред планираних наставних активности за XIII недељу наставе. ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - B.Sc. ПОЗИЦИЈАНАЗИВ ПРЕДМЕТАНАСТАВНА АКТИВНОСТДАТУМВРЕМЕ 6.3:Основе грађевинских и рударских машинапо договору са предметним наставником 6.4:Транспортни уређаји1. А.3 - Аудиторне вежбе (Механизми за транслаторно кретање) - видео конференцијачетвртак 07.05.2020.10:00-13.30h 6.5:Завршни (B.Sc) радпо договору са предметним наставницима МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - M.Sc. ПОЗИЦИЈАНАЗИВ ПРЕДМЕТАНАСТАВНА АКТИВНОСТДАТУМВРЕМЕ 2.1.5:Металне конструкције у машиноградњипо договору са предметним наставником 2.2.5:Пројектовање транспортних и логистичких система 1. Консултације у вези израде пројектног задатка - видео конференцијачетвртак 07.05.2020.14:00-17.00h 2.3.5:Транcпортне машине (са ПРМ)по договору са предметним наставником 4.3:Мастер (M.Sc) радпо договору са предметним наставницима ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПОЗИЦИЈАНАЗИВ ПРЕДМЕТАНАСТАВНА АКТИВНОСТДАТУМВРЕМЕ 2.5.5:Дизајн подсистема грађевинских и рударских машинапо договору са предметним наставницима

  • Катедра за механизацију - Наставна активност за XII недељу наставе - датум објаве 26.04.2020. | Поштоване колегинице и колеге, У наставку вести дат је распоред планираних наставних активности за XII недељу наставе. ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - B.Sc. ПОЗИЦИЈАНАЗИВ ПРЕДМЕТАНАСТАВНА АКТИВНОСТДАТУМВРЕМЕ 6.3:Основе грађевинских и рударских машинапо договору са предметним наставником 6.4:Транспортни уређаји1. Л.13 Механизми за транслаторно кретање - видео конференција - проф. др Ненад Зрнић 2. А.3 - Аудиторне вежбе (Механизми за транслаторно кретање) - видео конференцијачетвртак 30.04.2020.10:00-13.30h 6.5:Завршни (B.Sc) радпо договору са предметним наставницима МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - M.Sc. ПОЗИЦИЈАНАЗИВ ПРЕДМЕТАНАСТАВНА АКТИВНОСТДАТУМВРЕМЕ 2.1.5:Металне конструкције у машиноградњипо договору са предметним наставником 2.2.5:Пројектовање транспортних и логистичких система 1. Консултације у вези израде пројектног задатка - видео конференцијачетвртак 30.04.2020.14:00-17.00h 2.3.5:Транcпортне машине (са ПРМ)по договору са предметним наставником 4.3:Мастер (M.Sc) радпо договору са предметним наставницима ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПОЗИЦИЈАНАЗИВ ПРЕДМЕТАНАСТАВНА АКТИВНОСТДАТУМВРЕМЕ 2.5.5:Дизајн подсистема грађевинских и рударских машинапо договору са предметним наставницима