Вести
  • Катедра за механизацију - Наставна активност за XIII недељу наставе - датум објаве 03.05.2020. | Поштоване колегинице и колеге, У наставку вести дат је распоред планираних наставних активности за XIII недељу наставе. ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - B.Sc. ПОЗИЦИЈАНАЗИВ ПРЕДМЕТАНАСТАВНА АКТИВНОСТДАТУМВРЕМЕ 6.3:Основе грађевинских и рударских машинапо договору са предметним наставником 6.4:Транспортни уређаји1. А.3 - Аудиторне вежбе (Механизми за транслаторно кретање) - видео конференцијачетвртак 07.05.2020.10:00-13.30h 6.5:Завршни (B.Sc) радпо договору са предметним наставницима МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - M.Sc. ПОЗИЦИЈАНАЗИВ ПРЕДМЕТАНАСТАВНА АКТИВНОСТДАТУМВРЕМЕ 2.1.5:Металне конструкције у машиноградњипо договору са предметним наставником 2.2.5:Пројектовање транспортних и логистичких система 1. Консултације у вези израде пројектног задатка - видео конференцијачетвртак 07.05.2020.14:00-17.00h 2.3.5:Транcпортне машине (са ПРМ)по договору са предметним наставником 4.3:Мастер (M.Sc) радпо договору са предметним наставницима ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПОЗИЦИЈАНАЗИВ ПРЕДМЕТАНАСТАВНА АКТИВНОСТДАТУМВРЕМЕ 2.5.5:Дизајн подсистема грађевинских и рударских машинапо договору са предметним наставницима

  • Катедра за механизацију - Наставна активност за XII недељу наставе - датум објаве 26.04.2020. | Поштоване колегинице и колеге, У наставку вести дат је распоред планираних наставних активности за XII недељу наставе. ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - B.Sc. ПОЗИЦИЈАНАЗИВ ПРЕДМЕТАНАСТАВНА АКТИВНОСТДАТУМВРЕМЕ 6.3:Основе грађевинских и рударских машинапо договору са предметним наставником 6.4:Транспортни уређаји1. Л.13 Механизми за транслаторно кретање - видео конференција - проф. др Ненад Зрнић 2. А.3 - Аудиторне вежбе (Механизми за транслаторно кретање) - видео конференцијачетвртак 30.04.2020.10:00-13.30h 6.5:Завршни (B.Sc) радпо договору са предметним наставницима МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - M.Sc. ПОЗИЦИЈАНАЗИВ ПРЕДМЕТАНАСТАВНА АКТИВНОСТДАТУМВРЕМЕ 2.1.5:Металне конструкције у машиноградњипо договору са предметним наставником 2.2.5:Пројектовање транспортних и логистичких система 1. Консултације у вези израде пројектног задатка - видео конференцијачетвртак 30.04.2020.14:00-17.00h 2.3.5:Транcпортне машине (са ПРМ)по договору са предметним наставником 4.3:Мастер (M.Sc) радпо договору са предметним наставницима ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПОЗИЦИЈАНАЗИВ ПРЕДМЕТАНАСТАВНА АКТИВНОСТДАТУМВРЕМЕ 2.5.5:Дизајн подсистема грађевинских и рударских машинапо договору са предметним наставницима

  • Катедра за механизацију - Наставна активност за XI недељу наставе - датум објаве 19.04.2020. | Поштоване колегинице и колеге, У наставку вести дат је распоред планираних наставних активности за XI недељу наставе. ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - B.Sc. ПОЗИЦИЈАНАЗИВ ПРЕДМЕТАНАСТАВНА АКТИВНОСТДАТУМВРЕМЕ 6.3:Основе грађевинских и рударских машинапо договору са предметним наставником 6.4:Транспортни уређаји1. Захватни уређаји - видео конференција - проф. др Ненад Зрнић 2. А.2 - Аудиторне вежбе (Механизми за дизање терета + кочнице) - видео конференција - наставакчетвртак 23.04.2020.10:00-13.30h 6.5:Завршни (B.Sc) радпо договору са предметним наставницима МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - M.Sc. ПОЗИЦИЈАНАЗИВ ПРЕДМЕТАНАСТАВНА АКТИВНОСТДАТУМВРЕМЕ 2.1.5:Металне конструкције у машиноградњипо договору са предметним наставником 2.2.5:Пројектовање транспортних и логистичких система 1. Консултације у вези израде пројектног задатка - видео конференцијачетвртак 23.04.2020.14:00-17.00h 2.3.5:Транcпортне машине (са ПРМ)по договору са предметним наставником 4.3:Мастер (M.Sc) радпо договору са предметним наставницима ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПОЗИЦИЈАНАЗИВ ПРЕДМЕТАНАСТАВНА АКТИВНОСТДАТУМВРЕМЕ 2.5.5:Дизајн подсистема грађевинских и рударских машинапо договору са предметним наставницима09:00-12.00h

  • Катедра за механизацију - Наставна активност за X недељу наставе - датум објаве 12.04.2020. | Поштоване колегинице и колеге, У наставку вести дат је распоред планираних наставних активности за X недељу наставе. ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - B.Sc. ПОЗИЦИЈАНАЗИВ ПРЕДМЕТАНАСТАВНА АКТИВНОСТДАТУМВРЕМЕ 6.3:Основе грађевинских и рударских машинапо договору са предметним наставником 6.4:Транспортни уређаји1. Л.11 - Механизми за дизање терета - видео конференција - проф. др Ненад Зрнић 2. Л.12 - Елементи механизама за дизање терета (кочнице, устављачи, спојнице) видео конференција - проф. др Ненад Зрнић 3. А.2 - Аудиторне вежбе (Механизми за дизање терета + кочнице) - видео конференцијачетвртак 16.04.2020.10:00-13.30h 6.5:Завршни (B.Sc) радпо договору са предметним наставницима МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - M.Sc. ПОЗИЦИЈАНАЗИВ ПРЕДМЕТАНАСТАВНА АКТИВНОСТДАТУМВРЕМЕ 2.1.5:Металне конструкције у машиноградњипо договору са предметним наставником 2.2.5:Пројектовање транспортних и логистичких система 1. Консултације у вези израде пројектног задатка - видео конференцијачетвртак 16.04.2020.14:00-17.00h 2.3.5:Транcпортне машине (са ПРМ)по договору са предметним наставником 4.3:Мастер (M.Sc) радпо договору са предметним наставницима ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПОЗИЦИЈАНАЗИВ ПРЕДМЕТАНАСТАВНА АКТИВНОСТДАТУМВРЕМЕ 2.5.5:Дизајн подсистема грађевинских и рударских машина1. Прорачун елемената погона ротора и погона обртања горње градње роторног багера - видео конференција - наставаксреда 15.04.2020.09:00-12.00h

  • Катедра за механизацију - Наставна активност за IX недељу наставе - датум објаве 05.04.2020. | Поштоване колегинице и колеге, У наставку вести дат је распоред планираних наставних активности за IX недељу наставе. ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - B.Sc. ПОЗИЦИЈАНАЗИВ ПРЕДМЕТАНАСТАВНА АКТИВНОСТДАТУМВРЕМЕ 6.3:Основе грађевинских и рударских машинапо договору са предметним наставником 6.4:Транспортни уређаји1. Л.11 - Механизми за дизање терета 2. Л.12 - Елементи механизама за дизање терета (кочнице, устављачи, спојнице)четвртак 09.04.2020.08:00-13.00h 6.5:Завршни (B.Sc) радпо договору са предметним наставницима МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - M.Sc. ПОЗИЦИЈАНАЗИВ ПРЕДМЕТАНАСТАВНА АКТИВНОСТДАТУМВРЕМЕ 2.1.5:Металне конструкције у машиноградњипо договору са предметним наставником 2.2.5:Пројектовање транспортних и логистичких система 1. Преглед и оцењивање семинарског рада под називом: "Automated guided vehicle systems - AGVS" 2. Подела пројектних задатака и почетак израде истих 3. Консултације у вези пројектног задатка - видео конференција четвртак 09.04.2020.14:00-17.00h 2.3.5:Транcпортне машине (са ПРМ)1. А.4 - Аудиторне вежбе - Завојни транспортери и елеватори - видео конференцијапетак 10.04.2020.17:00-20.00h 4.3:Мастер (M.Sc) радпо договору са предметним наставницима ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПОЗИЦИЈАНАЗИВ ПРЕДМЕТАНАСТАВНА АКТИВНОСТДАТУМВРЕМЕ 2.5.5:Дизајн подсистема грађевинских и рударских машина1. Прорачун елемената погона ротора и погона обртања горње градње роторног багера - видео конференцијасреда 08.04.2020.09:00-12.00h