БИОГРАФИЈА

Образовање

  • 2011. год. – дипл. маш. инж.

    Универзитет у Београду, Машински факултет