БИОГРАФИЈА

Милош Ђорђевић рођен је 13.07.1980. године у Београду. Основну школу („Ослободиоци Београда”) и Техничку школу („Петар Драпшин“) завршио је у Београду. За постигнуте успехе током школовања, проглашен је учеником генерације Техничке школе „Петар Драпшин“ 1999. године. Исте године уписао је Машински факултет, Универзитета у Београду, a дипломирао 2007. године. Докторске студије уписао је на Машинском факултету, Универзитета у Београду 2007. године, где се и запослио се у својству сарадника – истраживача. Војни рок у цивилној служби одслужио је 2007. године, непосредно пре дипломирања и запослења. Од октобра 2008. године, запослен је као „Сарадник на пројекту“ ТР 14052 на Машинском факултету у Београду. Од јануара 2011. до јуна 2015. године, даљи рад на факултету наставља као „Сарадник на пројекту“ ТР 35006. У међувремену, у марту 2012. године бива изабран се у звање „Истраживач сарадник“. У јуну 2015. године заснива радни однос са пуним радним временом на неодређено време у својству „Стручног сарадника“, такође на Машинском факултету у Београду. На истом радном месту је до данас. Коаутор је 27 научних и стручних радова, од тога 6 радова у часописима међународног значаја (4 са SCI листе), 3 рада у националним часописима, 17 радова на међународним скуповима и 1 на националном скупу. Доминантни део радова проистекао је из истраживања везаних за реалне проблеме који се јављају током експлоатације машина за механизацију. Учествовао је у реализацији 3 научноистраживачка пројекта финансирана од стране Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије. Као коаутор, реализовао је 2 техничка решења и 51. оригинално стручно остварење за потребе привреде. Коаутор је универзитетског уџбеника за предмет Дизајн и екологија у оквиру Мастер студија на Машинском факултету Универзитета у Београду, објављеног 2012. године под називом: „Дизајн и екологија – одрживи развој производа“. Учествовао је у приређивању монографије Машинског факултета под називом „140 година наставе у области машинства у Србији и 65 година самосталности Машинског факултета у Београду“, објављене 2013. године. На Институту за механизацију, Машинског факултета у Београду био је члан Организационог одбора Међународне конференције из области транспорта, конструкција и логистике („MHCL“), и то 2009., 2012., 2015. и 2017. године. Конференција се од 2015. године одржава сваке 2. године. Добитник је: • Златне медаље са ликом Николе Тесле, од Савеза проналазача и аутора техничких унапређења Београда, 2010. године, за пројекат: „Редизајн радног уређаја роторног багера SchRs 350“, • Дипломе Привредне коморе Београда, 2010. године, за техничко унапређење под називом „Редизајн и унапређење подструктура роторних багера РБ „Колубара““. Обучен је за рад на скенеру за испитивање трака са челичном ужади „Introcon S 2000“, за шта поседује одговарајући сертификат. У свакодневном раду користи се програмима за пројектовање и коначноелементу анализу носећих конструкција (Auto CAD, CATIA), као и програмима за процену животног циклуса производа (SimaPro 8, Ecodesign Assistant, Ecodesign PILOT). Говори енглески, мађарски и руски језик. Педагошка активност Активно учествује у извођењу дела наставе – вежби – из предмета Транспортне машине и Дизајн и екологија, оба на мастер академским студијама. Наставни и педагошки рад високо је вреднован у анкетама спроведеним међу студентима.

  • 2007. год. - Дипломирао је на Одсеку за машинске конструкције и механизацију Машинског факултета Универзитета у Београду са оценом 10 на дипломском раду из предмета Металне конструкције (ментор проф. др Зоран Петковић)