БИОГРАФИЈА

Небојша Гњатовић рођен је 20. 05. 1982. године у Београду. Основну школу („Дринка Павловић”) и гимназију („Трећа београдска гимназија“) завршио је у Београду. За постигнуте успехе током школовања награђен је дипломом „Вук Стефановић Караџић“. На Машински факултет Универзитета у Београду уписао се 2000. године. Дипломирао је 2006. године са просечном оценом 8,73 и оценом 10 за дипломски рад из предмета Рударске машине. Исте године уписао је докторске студије на Машинском факултету Универзитета у Београду и положио све испите са просечном оценом 9,90. Радни однос на Машинском факултету Универзитета у Београду засновао је 2006. године у својству сарадника-истраживача. За асистента за ужу научну област механизација изабран је 2009. године, а реизабран 2013. године. Током 2010. године био је на одслужењу војног рока. Кандидат је коаутор 24 научно-стручна рада, од чега је 9 радова публиковано у научним часописима међународног значаја (8 у часописима са SCI листе), 2 рада су публикована у часописима националног значаја 13 радова саопштених на међународним скуповима и штампанх у целини, 4 техничка и развојна решења и 36 оригиналих стручних остварења за потребе привреде. Доминантни део научно-стручних остварења кандидата односи се на машине за површинску експлоатацију угља. Осим наведеног, учествовао je и у реализацији 3 научноистраживачка пројекта финансирана од стране Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије (у дањем тексту: МПНТР). За свој истраживачко-стручни рад, добио je следеће награде: • Златну медаљу са ликом Николе Тесле у категорији нових технологија на Међународној изложби проналазака, нових технологија и индустријског дизајна, 2009. године; • Годишњу награде Привредне коморе Београда за техничко унапређење, 2010. године; • Годишњу награду Привредне коморе Београда за техничко унапређење, 2013. године; • Годишњу награду Инжењерске коморе Србије у категорији остварења изузетних резултата на почетку стручне каријере, 2015. године. Говори енглески језик, а служи се немачким. У свакодневном раду користи програме за пројектовање и коначноелементу анализу носећих конструкција (CATIA, ABAQUS).

  • 2016. год. - Одбранио је докторску дисертацију под називом „Утицај конструкционих параметара и параметара побуде на одзив двопорталног роторног багера у ванрезонанцијској области“ (ментор проф. др Срђан Бошњак)

Образовање

  • 2016. год. - Изабран у звање доцента

    Универзитет у Београду, Машински факултет

  • 2009. год. - Изабран у звање асистента

    Универзитет у Београду, Машински факултет

  • 2006. год. – Изабран у звање сарадника - истраживача

    Универзитет у Београду, Машински факултет