БИОГРАФИЈА

Ненад Ђ. Зрнић рођен је 1966. године у Београду, где је завршио основну и математичку гимназију. Дипломирао је на Машинском факултету у Београду 1992. године, где је 1996. године одбранио магистарски рад и докторирао 2005. године, за шта је добио Годишњу награду Привредне коморе Београда. Те исте године изабран је у звање доцента на Машинском факултету. 2009. године изабран је у звање ванредног професора а 2013. године у звање редовног професора. Говори енглески и француски и користи немачки језик. Ожењен је Весном и имају сина Ђорђа. Од 2012. године био је Продекан за наставу на Машинском факултету у Београду, а од 2015. године Продекан за међународну сарадњу и члан "HERE" тима. Од 2018. године је проректор Универзитета у Београду. Председник је Извршног одбора Удружења дипломираних машинских инжењера Србије. Председник је организационих и научних одбора међународних конференција: MHCL 2006, 2009, 2012 и 2017 одржаних у Београду, као и MHCL 2015 и 2019, одржаних у Бечу у сарадњи са ТУ Беч. Аутор је наставног плана и програма за предмете који се изводе на различитим студијским програмима на Машинском факултету у Београду: B.Sc. (Транспортни уређаји), M.Sc. (Транспортне машине, Пројектовање дизалица, Eко дизајн - Одрживи развој производа), и на докторским студијама (Динамика транспортних машина и Екодизајн и одржива логистика). Предмет Еко дизајн је развијен кроз ТЕМПУС пројекат и представља потпуну новину у односу на претходне случајеве на универзитетском нивоу у Србији и региону. Формирао је Лабораторију за логистику и еко-дизајн. Био је ментор више од 80 дипломских радова, 1 докторске дисертације, 1 магистарске тезе, а тренутно је супервизор 3 докторске дисертације у завршној фази. Био је гостујући професор на Универзитету Црне Горе, Поморском факултету у Котору (2009-2011). Аутор је 2 универзитетска уџбеника. Има одличну вишегодишњу научну сарадњу са ТУ Беч (Институт за инжењерски дизајн и техничку логистику) где је провео укупно 7 месеци као гостујући истраживач. Члан је више међународних научних друштава и њихових тела: Europäischen Konferenz der Professoren des Fachkreises Foerdertechnik, IFToMM Technical Committee for Transportation Machinery, IFToMM Permanent Commission for History of Mechanism and Machine Science. Био је позвани предавач на страним универзитетима у Италији - Бреша у 2011. и Грчкој - Патрас, 2013. Његов научно-истраживачки рад укључује динамику, чврстоћу, интегритет и редизајн руковања материјалима, транспортних и рударских машина, интралогистике и логистичких система, еко-дизајн и одрживу логистику, LCA анализе. Објавио је пет поглавља у књигама водећих светских издавача (Springer), 28 радова у међународним часописима (њих 23 на SCI листи), 44 рада у часописима националног значаја, две монографије од националног значаја (1 на енглеском) . Излагао је 91 рад на међународним конференцијама (укључујући 5 позваних предавања) и 32 рада на националним конференцијама. Према подацима из Scopus-a, има укупно 229 цитата, од којих 111 без ауто цитата. Аутор је 7 техничких и развојних решења (М80), руководио је и учествовао у реализацији 36 пројеката изведених за потребе индустрије, 132 елабората изведеног дизајна, као и 26 студија ограничене циркулације и стручности. Учествовао је у реализацији 9 пројеката финансираних од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, као иу 7 међународних пројеката, у једном од њих био је менаџер пројекта, 1 пројекат FP7 NEWS, а на међународном тендеру изабран за извршиоца радног пакета за Србију WP3 Попис логистичких и мултимодалних платформи у Србији у оквиру пројекта WATERMODE - Транснационална мрежа за промоцију мултимодалног транспорта вода-земља. Он је технички експерт у програму Eureka Eurostars и био је спољни сарадник за FP7 пројекат Spider Plus (2013-2015). За резултате свог инжењерског рада, награђен је са групом аутора за Годишњу награду Привредне коморе Београда за најбољу техничку иновацију у 2009. години.

 • 2005. год.
 • 1996. год.
 • 1992. год.

Образовање

 • 2013. год. - Изабран у звање редовног професора

  Универзитет у Београду, Машински факултет

 • 2009. год. - Изабран у звање ванредног професора

  Универзитет у Београду, Машински факултет

 • 2005. год. - Изабран у звање доцента

  Универзитет у Београду, Машински факултет